Wie we zijn

Wij zijn Gospelkoor Rejoice!! Leuk dat je ons op het web gevonden hebt!

We zijn in ’87 van start gegaan vanuit een aantal gemeenteleden van de Kandelaar te Holten, door de jaren heen zijn er leden afgegaan en bijgekomen waarbij het gemiddelde aantal steeds rond de 25 leden lag en ligt. We hebben verschillende leeftijden van midden twintig tot maximaal 60 jaar en kunnen onszelf inmiddels wel als interkerkelijk koor beschouwen. Onze leden komen uit Holten, Rijssen, Deventer, Bathmen en al wat daar tussen ligt. Een leuke en bovenal gezellige, hechte groep mensen met allemaal hetzelfde doel: God prijzen door hetgeen we het liefste doen: zingen!

Begeleiding:

We staan onder de bezielende leiding van onze dirigent Wim Rijstenberg en worden momenteel muzikaal ondersteund in diverse vormen, nl orkestband, piano en/of accordeon. In april verlenen we medewerking in de Kandelaar in Holten, en daar werken we samen met de band G-Key. Kortom… muzikaal veelzijdig maar wel dringend op zoek naar vaste pianist, drummer en gitarist.

Met elkaar proberen we het door het zingen en spelen van christelijke liederen een stukje van het evangelie uit te dragen. We doen dit met erg veel plezier en repeteren wekelijks op de woensdagavond in de Kandelaar van 20.00 uur – 22.00 uur.